จุดเด่นกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์

office picture3

 • ทีมงานบริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้านมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
 • ทีมงานก่อสร้างมีประสบการณ์อันยาวนาน โดยมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างบ้านคุณภาพต่างทำเลมากกว่า 10,000 หลัง
 • ทีมงานก่อสร้างมีประสบการณ์ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ศูนย์การค้า และอาคารประเภทอื่น ๆ มากกว่า 1,000,000 ตารางเมตร
 • ทีมงานสถาปนิกขาย (Sale Architect Team) พร้อมให้บริการและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าตลอดระยะเวลาการสร้างบ้าน อย่างเป็นมืออาชีพ
 • ทีมงานมัณฑนากรผู้มีประสบการณ์ พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาในด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อเติมเต็มทุกจินตนาการให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญการในการควบคุมงานก่อสร้าง ณ ไซต์งาน จะเป็นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาการสร้างบ้าน โดยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในระหว่างก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • ใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างที่มีขั้นตอนกว่า 400 รายการ ด้วยระบบ Triple Check เริ่มตั้งแต่วิศวกรควบคุมหน้างาน วิศวกรอาวุโสที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จนถึงผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อให้บ้านทุกหลังมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกัน
 • บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุก ๆ ด้านอย่างไม่หยุดยั้ง โดยได้จัดโปรแกรมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้รอบด้านให้กับบุคลากรในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 • โครงสร้างบุคลากรภายในองค์กรมีลักษณะกะทัดรัด โดยเน้นเรื่องคุณภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงส่งผลให้การบริหารงานภายในองค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทฯ มีสายสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ราคาบ้านอยู่ในระดับที่ถูกว่าบริษัทรับสร้างบ้านทั่วไปที่มีมาตรฐานเดียวกัน
 • บริษัทฯ มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง ส่งผลให้ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการกับสถาบันการเงินได้อย่างหลากหลาย รวมถึง ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
 • ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมระบบโครงสร้างของ บิวท์ ทู บิวด์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology) โดยมีความมั่นคง แข็งแรง และก่อสร้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมรับประกันโครงสร้างบ้าน 20 ปี
 • แบบบ้านมีความสวยงาม การดีไซน์ออกแบบเน้นใส่ใจในเรื่องเทรนด์และฟังก์ชั่นพื้นที่ใช้สอย โดยสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยน พร้อมทั้ง ออกแบบบ้านได้ใหม่ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย
 • มุ่งเน้นให้บริการที่สะดวกครบครันแบบ One Stop Service โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง งานออกแบบตกแต่งภายใน การขอใบอนุญาต ขอมิเตอร์ไฟฟ้า – ประปา ขอเลขที่บ้าน ฯลฯ
 • ให้ความใส่ใจและพิถีพิถันคัดเลือกเฉพาะวัสดุที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ ได้มีการดูแลและบริหารจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง อย่างมีระบบและได้มาตรฐาน
 • รับประกันสร้างเสร็จตามกำหนด และงบประมาณไม่บานปลาย