ร่วมงานกับเรากลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ผู้นำบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ อันประกอบด้วย บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด , บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
และบริษัทสมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์
และความเชื่อมั่นมายาวนานกว่า 51 ปี และเพื่อที่จะเป็นการรองรับการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจ
บริษัทฯมีความยินดีและพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ได้ร่วมปลูกสร้างความสำเร็จในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพไปพร้อมกับเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบุคคล โทร. 0-2721-3777 ต่อ 113 สนใจสมัครด้วยตนเอง
บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด เลขที่ 8 ถนนอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Call Center 0-2721-3999 Fax 0-2721-3788 http://www.btb.co.th
หรือส่งจดหมายสมัครงานไปที่ Email : personal@btb.co.th

วิศวกร / พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง

ควบคุมงานก่อสร้าง ประสานงานกับลูกค้า

 • วุฒิปวส. – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
 • มีพาหนะใช้งานของตนเอง

btn_apply

Interior Designer

ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงานตกแต่งภายใน

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายใน อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานตกแต่งภายใน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
 • สามารถติดต่อ จัดหา ประสานงานกับผู้รับงานตกแต่งภายใน
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีใจรักงานบริการ

btn_apply

วิศวกรไฟฟ้า

ออกแบบ ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ออกแบบ ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีพาหนะใช้งานของตนเอง

btn_apply

พนักงานตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

ตรวจสอบคุณภาพงาน ให้คำแนะนำแก้ไขเรื่องงานก่อสร้างได้

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างบ้าน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และขั้นตอนการก่อสร้าง เป็นอย่างดี
 • มีพาหนะใช้งานของตัวเอง เพื่อดูแลบ้านในโซนที่รับผิดชอบ

btn_apply

พนักงานประมาณราคา

ถอดแบบ คิดราคางานก่อสร้าง

 • วุฒิปวส. – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ถอดแบบ คิดราคาบ้าน คำนวณปริมาณงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์งานก่อสร้างบ้านระบบสำเร็จรูปจะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office (โดยเฉพาะ Excel ) ได้ดี

btn_apply

สถาปนิกฝ่ายขาย

แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านแก่ลูกค้า

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานออกแบบบ้านพักอาศัย
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา สามารถแนะนำและประสานงานกับลูกค้าได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นให้ตามผลงาน

btn_apply

พนักงานขาย

นำเสนอขาย แนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านแก่ลูกค้า

 • วุฒิปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขายงานบ้านพักอาศัย หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นสูงตามความสามารถ

btn_apply