ระบบโครงสร้างของ บิวท์ ทู บิวด์กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์

การก่อสร้างบ้านด้วยนวัตกรรมระบบโครงสร้างของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ นั้น เป็นการแก้ปัญหาระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ ที่ไม่ได้มาตรฐาน แก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน ไม่มีคุณภาพ ทำให้บ้านสร้างเสร็จตามกำหนด งบประมาณไม่บานปลาย โครงสร้างบ้านมีความมั่งคง แข็งแรง ทนทาน