สาระน่ารู้ระบบโครงสร้างกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์

 

รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน
ระบบเสา คาน สำเร็จรูป

การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยส่วนใหญ่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มักจะคุ้นเคยกับระบบการก่อสร้างบ้านแบบเดิมๆ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ระบบหล่อในที่”  ซึ่งการก่อสร้างด้วยระบบดังกล่าว  มักจะมีปัญหาในเรื่องของมาตรฐาน และคุณภาพการก่อสร้าง เนื่องจากใช้ช่าง  รับเหมาทั่วไป ที่มีความรู้ ความชำนาญไม่เพียงพอ การควบคุมงานไม่รัดกุม อีกทั้งวัสดุการก่อสร้างไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้บ้านหรือที่อยู่อาศัย   ไม่ได้มาตรฐานและมักเกิดปัญหาตามมา

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ โดยคุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ผู้บุกเบิกธุรกิจรับสร้างบ้าน และเป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในวงการ ธุรกิจก่อสร้างมา มากกว่า 53 ปี รับทราบถึงปัญหาการก่อสร้างแบบหล่อในที่ จึงได้คิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ของการก่อสร้างบ้าน มาเป็น “เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบสำเร็จรูป”    อ่านต่อ….

รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน
ระบบผนังสำเร็จรูป (เฉพาะบ้าน SMART Home )

ระบบผนังสำเร็จรูป หรือที่เรียกกันว่า ผนังรับน้ำหนัก ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบการก่อสร้างบ้านที่ใช้ผนังสำเร็จ รูปของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ ระบบผนังสำเร็จรูปจะใช้ตัวผนังเป็นทั้งตัวกั้นห้อง และเป็นชิ้นส่วนที่ใช้รับกำลังในแนวดิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการรับน้ำหนักที่ตายตัว อย่างเช่น สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือการรับน้ำหนักที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา เช่น คน สัตว์เลี้ยงต่างๆ หรือแม้กระทั้งแรงลม ที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งจากความแตกต่างดังกล่าวนี้ ทำให้การออกแบบโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนการก่อสร้าง จึงมีข้อที่แตกต่างกันกับระบบก่อสร้างแบบหล่อในที่ที่ใช้ โครงสร้างเสา-คาน ดังที่พบเห็นกันอยู่โดยทั่วๆ ไป ในปัจจุบัน    อ่านต่อ….