ตำนานกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์

ถ้าจะกล่าวถึงตำนาน ย่อมหมายถึงเรื่องราวที่เล่าขาน บอกต่อกันมานานแสนนาน

แต่ที่สำคัญในตำนานย่อมมี บุคคลที่ตำนานต้องจารึก และบุคคลที่เป็นผู้สร้างตำนานในเรื่องนี้ คือ
“คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล”

คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล

หากย้อนไป เมื่อปีพุทธศักราช 2502 คุณกอบชัย ซอโสตถิกุลสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียและได้ทำงานที่ตนเองศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียระยะหนึ่ง จึงเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อทำงานด้านก่อสร้างที่ตนเองมีความรู้และมีประสบการณ์ แต่พบว่าวิธีการก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่ในขณะนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพียงพอ ทำให้งานก่อสร้างไม่มีคุณภาพและมักเกิดปัญหาตามมา

คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ผู้พัฒนา บุกเบิก สร้างแบบแผน ของระบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน โดยการนำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาพัฒนาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ให้มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน  นับจากนั้นเป็นต้นมา การบุกเบิกใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี่การก่อสร้างก็ได้เริ่มต้นขึ้น

ปี พุทธศักราช 2504 บริษัท เซาท์อีสท์เอเชียก่อสร้าง จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การนำของคุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของวงการการก่อสร้างบ้านในประเทศไทย นั่นก็คือวิธีการก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป ที่คุณกอบชัย ริเริ่มและคิดค้นเป็นคนแรกในประเทศไทย โดยได้รวบรวมทีมวิศวกรผู้ชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์ ร่วมกันศึกษา วิจัย คิดค้น เพื่อพัฒนาระบบก่อสร้างสำเร็จรูปดังกล่าวให้มีความแข็งแรง ทนทาน มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างได้รวดเร็วในทุกฤดูกาล ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญให้กับ กลุ่ม บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ ในปัจจุบัน

old picture1 copy

จากเทคโนโลยี่การก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป คือ จุดเริ่มต้นอันเป็นตำนาน ไม่ว่าจะเป็น

- “สยามสแควร์” ศูนย์การค้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ไม่เคยล้าสมัยจนถึงปัจจุบัน

- “โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนติล”  โรงแรมที่ถือเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและวันนี้ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว

- หมู่บ้านมิตรภาพ ซึ่งนับเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งยังมั่นคง แข็งแรง จวบจนปัจจุบัน

จากตำนานอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ในงานก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับประสบการณ์กว่า 50 ปี ในธุรกิจรับสร้างบ้าน ทำให้ คุณกอบชัย ทราบถึงปัญหา และข้อจำกัดของธุรกิจอย่างลึกซึ้ง  จึงมีแนวคิดในการเปิดบริษัทรับสร้างบ้านแนวคิดใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่ต้องการได้รับการบริการที่พิเศษกว่า ทั้งด้านคุณภาพ ด้านดีไซน์ และความคุ้มค่า บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้น ภายใต้นิยาม “บริษัทรับสร้างบ้านที่เข้าใจความต้องการของผู้ที่จะสร้างบ้านมากที่สุด”

cGaqZP0AH8mB