ปรัชญากลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์

 

คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล
บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์
“ด้วยองค์กรที่เข้มแข็ง กอปรกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
สู่ความภูมิใจในการสร้างบ้านคุณภาพ”

 

 

รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน

กอบชัย  ซอโสตถิกุล

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์